آسیب های هنرهای صناعی

آسیب های هنرهای صناعی

آسیب های هنرهای صناعی پیشینه تحقیق در مورد صنایع دستی وهابی و امرایی (۱۳۸۷) در تحقیقی به شناسایی برخی آسیب ها و نقاط ضعف هنرهای صناعی پرداخته این آسیب ها در چهار طیف کلی طبقه بندی شده اند که عبارتند از آسیب شناسی (الف)طراحی (ب) عرضه و بسته بندی (ج ) بازاریابی و تبلیغات و(د) […]

نقش های اصلی صنایع دستی

مناطق معروف دبی

نقش های اصلی صنایع دستی نقش های اصلی صنایع دستی در مسائل اقتصادی نقش های اصلی صنایع دستی در مسائل اقتصادی و اجتماعی به شرح ذیل مطرح می شود : تامین اشتغال و تعادل بخشی بازار کار یکی از مهمترین معضلات کنونی کشور مساله اشتغال می باشد و ایجاد اشتغال نیاز به سرمایه گذاری است […]

چالش های صنایع دستی ایران

چالش های صنایع دستی ایران

چالش های صنایع دستی ایران چالش های صنایع دستی استان مازندران کشورهای مهد صنایع دستی میکوشند تا با اتخاذ تدابیر حمایتی و سیاستهای تشویقی موجبات رشد و توسعه ی صادرات صنایع دستی که یکی از اقلام مهم صادراتی آنها به حساب می آید را فراهم کنند. با این وصف، آنچه در کنار سیاست های حمایتی […]

صنایع دستی و هنر 

صنایع دستی و هنر 

صنایع دستی و هنر صنایع دستی و هنر در ایران و جهان صنایع دستی، بیانگر هنر، ذوق و فرهنگ یک ملت است و آمیختگی زیادی با تاریخ سنتها، محیط جغرافیای و نیازهای مصرفی مردم دارد. مخصوصاّ با توجه به عدم نیاز به سرمایه ی زیاد، ابزار ساده، یادگیری آسان، همچنین اشتغالزایی فراوان و ایجاد تفاهم […]

چالش های صنایع دستی

چالش های صنایع دستی

مروری بر چالش های صنایع دستی صنایع دستی گنجینه فرهنگی یک ملت است که امروز به دلیل توسعه صنایع مدرن، مورد بی مهری قرارگرفته است. با وجود این که توسعه صنایع دستی می تواند بیشترین اشتغال را با کمترین سرمایه گذاری ایجاد کند ولی متاسفانه شناخت دقیقی از وضعیت و چالش های آن در کشور […]

بسته بندی و صنایع دستی

بسته بندی و صنایع دستی

بسته بندی و صنایع دستی ژاپن سرکار خانم دکتر سهرابی دبیر علمی کنفرانس با ارائه اهداف کمیته علمی پرداختند و در مورد همجواری بسته بندی و صنایع دستی سخنرانی نمودند. همچنین ایشان گفتند: صنایع دستی ابزار بسیار مهم و کارآمد در تبادلات فرهنگی است و شرایط کنونی جهان که همه جوامع به دنبال اشاعه فرهنگ […]

نقش اقتصاد در بسته بندی صنایع دستی

نقش اقتصاد در بسته بندی صنایع دستی

نقش اقتصاد در بسته بندی صنایع دستی نقش اقتصاد در بسته بندی صنایع دستی از دیدگاه دکتر بایسلامی جناب آقای دکتر بایسلامی عضو شورای عالی سازمان صنایع دستی و گردشگری به نقش اقتصاد در بسته بندی صنایع دستی اشاره نمودند و پیرو صحبت های جناب آقای دکتر نامور مطلق فرمودند: مساله بسته بندی از مسایل […]

صنعت بسته بندی صنایع دستی

صنعت بسته بندی صنایع دستی

صنعت بسته بندی صنایع دستی صنعت بسته بندی صنایع دستی از دیدگاه دکتر نامور جناب آقای دکتر نامور مطلق معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، بسته بندی را عنصری ضروری برای کالاها و به خصوص صنایع دستی دانستند و گفتند: مساله بسته بندی از مسایل مهم صنایع دستی است که باید به آن […]

مروری بر صنعت بسته بندی صنایع دستی

مروری بر صنعت بسته بندی صنایع دستی

مروری بر صنعت بسته بندی صنایع دستی صنعت بسته بندی توسعه علم در جهان حاصل تبادل اندیشه، علم و تجربیات اندیشمندان، محققین و صاحب نظران رشته های مختلف است، این امر موجب پویایی و توسعه جوامع شده و زندگی بشر را به سوی آمال و آرمان ها سوق می دهد؛ لذا همکاری و مشارکت در […]

تأثیر صنایع دستی در اقتصاد

تأثیر صنایع دستي در اقتصاد

تأثیر صنایع دستی در اقتصاد به همین دلیل و با توجه به سهولت گسترش صنایع کوچک، صاحب نظران اقتصادی بر تقویت، توسعه و گسترش این صنایع در برنامه توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه اصرار و توصیه دارند. صاحبنظران این بخش در توصیه های خود به ویژه بر قابلیتها و ویژگیهای این قبیل صنایع از […]

سوالی دارید ؟ پیام از طریق واتساپ