رابطه گردشگری با صنایع دستی

رابطه گردشگری با صنایع دستی

رابطه گردشگری با صنایع دستی صنایع دستی ایران و گذری بر صنعت جهانگردی از آنجا که جهانگردی فعالیتی انسانی است که به منظور تفریح یا تجارت صورت می گیرد، بی تردید می تواند شامل انواع تبادل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی باشد. این پدیده اقتصادی نسبتا جدید، از چنان سرعت رشدی برخوردار است که به سرعت […]

ارتباط منفعت بین گردشگری و صنایع دستی

https://art-persian.com/

ارتباط منفعت بین گردشگری و صنایع دستی اهمیت گردشگری در دنیای امروز همان گونه که درپیش نویس منشور سازمان جهانی جهانگردی سال ۱۹۹۹ آمده است: “گردشگری داخلی و بین المللی در زمره مهم ترین محل های تبادل فرهنگی است و حفاظت از محیط زیست باید فرصت های مسئولانه و هدایت شده ای را به منظور […]

تحقیقات در خصوص رابطه صنایع دستی و گردشگری

تحقیقات در خصوص رابطه صنایع دستی و گردشگری

تحقیقات در خصوص رابطه صنایع دستی و گردشگری اهمیت، چگونگی و لزوم توجه به ارتقای محصولات صنایع دستی پیشینه تحقیق در تحقیقات مختلفی در خصوص رابطه صنایع دستی و گردشگری، اهمیت، چگونگی و لزوم توجه به ارتقای محصولات صنایع دستی اشاره شده است از جمله: (احسان حسنی و مهدی کروبی ،۱۳۹۲ جعفر میرکنولی و راضیه […]

عوامل مؤثر بر توسعه صنایع دستی

عوامل مؤثر بر توسعه صنایع دستی

عوامل مؤثر بر توسعه صنایع دستی گردشگری و صنایع دستی در رده بندی مهمترین منابع درآمد زای جهان، صنعت اکتشاف نفت و بهره برداری از آن به عنوان پردرآمدترین فعالیت صنعتی اعلام شده، پس از آن صنعت خودروسازی و در رتبه سوم گردشگری و جذب گردشگر قرار دارد. بر طبق سند چشم انداز کشور در […]

گردشگری و رونق صنایع دستی ایران

گردشگری و رونق صنایع دستی ایران

گردشگری و رونق صنایع دستی ایران بررسی رابطه گردشگری و صنایع دستی در استان کردستان در قرن جاری دولت ها به صورت هدفمند، مطالعات و اقداماتی را طرح ریزی و ترویج می کنند که باعث حمایت و تسهیل توسعه ی اقتصادی می شود. از جمله این اقدامات توجه خاص به صنعت گردشگری و جذب گردشگر […]

گروه های صنایع دستی ایران

گروه های صنایع دستی ایران

گروه های صنایع دستی ایران ادامه انواع صنایع دستی صنایع دستی دریایی: مصنوعات تزیینی و کاربری ساخته شده از قطعات به دست آمده از دریا مانند: صدف، گوش ماهی، استخوان ماهی، پوست و پولک ماهی و … صنایع دستی سنگی: ساخت محصولاتی به وسیلۀ تراش سنگ، فرآوری سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی مانند: حجاری، خراطی […]

دسته بندی صنایع دستی

دسته بندی صنایع دستی

دسته بندی صنایع دستی ادامه گروه بندی صنایع دستی چاپ های سنتی: چاپ سنتی عبارتست از رنگین و نقش دار کردن پارچه با وسایلی مانند قلم مو، مُهر(قلمکار،) از طریق پوشش با صمغ یا موم و رنگ آمیزی قسمت های موم نخورده (باتیک) و یا گره زدن و بستن (دارایی، دندانی) رودوزی های سنتی: گروهی […]

گرو ه های صنایع دستی

گرو ه های صنایع دستی

گروه های صنایع دستی تعریف صنایع دستی به آن گروه از فرآورده های کاربردی-تزیینی اطلاق می گردد که با استفاده از مواد اولیه طبیعی بومی، خارج از چرخۀ غذایی و به کمک دست و ابزار ساخته شده و متاثر از سابقه تاریخی، ویژگی های فرهنگی و جغرافیایی مکان تولید، عادات اجتماعی، باورهای سنتی و معیارهای […]

نتیجه گیری تحقیق در مورد مهمترین چالش های صنایع دستی

نتیجه گیری تحقیق در مورد مهمترین چالش های صنایع دستی

نتیجه گیری تحقیق در مورد مهمترین چالش های صنایع دستی بحث و نتیجه گیری این تحقیق با هدف بررسی و شناسایی مهمترین چالش های صنایع دستی و تعیین ترتیب تاثیر و الویت آن در صنایع دستی استان مازندران بنا شد .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک سلسله مراتبی AHP انجام شد. پس […]

شیوه گرد آوری داده ها در تحقیق در مورد صنایع دستی

شیوه گرد آوری داده ها در تحقیق در مورد صنایع دستی

شیوه گرد آوری داده ها در تحقیق در مورد صنایع دستی جامعه و نمونه آماری مدیران و کارشناسان سازمان صنایع دستی و برخی از هنرمندان صنایع دستی در بخش های مختلف جامعه آماری تحقیق راتشکیل میدهند. مدیران و صاحب نظران این بخشها شامل ۳۶ کارشناس و مدیر و هنرمند هستند که با توجه به موردی […]

سوالی دارید ؟ پیام از طریق واتساپ